ΟΙ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Β΄ ΕΠΙΠΕΔΟΥ,
 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΕΠΘ ,
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΑΝ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥΣ ΤΗΝ 31-10-2008.

 

 

ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙΤΕ ΜΕ ΤΟ HELP DESK

 

 

H ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Ε.Ε  Β΄ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΕΠΑΨΕ ΝΑ ΑΝΑΝΕΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ 14-11-2008